Collegiate Plush XL Throw Blanket

$95
Cardinal/white bandana with university of oklahoma logo in Fleece