Collegiate Plush XL Throw Blanket

$95
Royal/white bandana with university of florida logo in Fleece